Viktig information om dina personuppgifter

Som du antagligen har noterat går den nya EU-lagen om dataskydd (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. GDPR är en förordning som syftar till att stärka och harmonisera dataskydd för alla i Europeiska unionen (EU) och som vi genomför med glädje .

GDPR kräver större öppenhet och öppenhet från företagen när det gäller hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter samtidigt som de inför strängare gränser för användningen av personuppgifter. I detta sammanhang vill vi informera dig om hur vi hanterar dina data.

På Sun Technologies ApS vill vi naturligtvis bara skicka nyheter och information till dig, om du vill. Samtidigt är de enda data vi sparar om dig, bara ditt namn, e-postadress, adress och telefonnummer. För företag lagras CVR också. Nej.

Vi lagrar inte dina kreditkortsuppgifter. Alla transaktioner görs direkt och krypteras med en betalnings gateway som överensstämmer med gällande lag. Vi delar inte dina uppgifter med andra, och de leverantörer vi använder till exempel nyhetsbrev lever alltid alltid upp till gällande lag.

Om olyckan är ute och vi utsätts för hackerattacker eller något annat som äventyrar dina uppgifter, kommer vi naturligtvis att göra vårt bästa för att förhindra eventuella olägenheter och / eller skador som resultat av detta. Det innebär att så fort vi blir medvetna om det kommer vi att meddela dig det. Du har också 100% inblick i hur vi lagrar dina data och var.

Vi lagrar endast data om dig enligt vad som krävs enligt bokföringslagen, dvs. uppgifter om inköp, belopp och transaktioner.